Project update
 Nieuwsbrief zomer 2010
  mails van Ibrahima en Mohamed
  Bezoek aan Mohamed
  Bezoek aan Ibrahima
  Financien
 De saga van mei 2000 - maart 2009
Project bijlagen
Diallo Ibrahima
Mohamed Lamine Camara
het logo van nimba

mail van Ibrahima:

Beste leden van het comité, Ik schrijf jullie o m jullie op de hoogte van mijn nieuws te brengen. De examens van januari hebben tot een goed resultaat geleid; ze waren zeker zwaar maar: ijverig werken wordt altijd goed beloond. Ik heb mijn vakken van het eerste semester dus gehaald zonder al te veel problemen.

Voor mij is het een grote opluchting. Het is echter alleen voor het eerste semester. Ik begin het tweede semester niettemin met goede moed en tevredenheid, oftewel gedreven om te slagen.

Verder, niettegenstaande het feit dat mijn computer me in de steek liet kwam alles toch weer goed nadat het comité me geld stuurde voor een nieuwe laptop (NB: dit is een voorschot op de normale toelage, die in 10 maanden wordt afgelost). Het loopt hier goed voor nu, afgezien van de nachten doorwerken soms. Ik val wel eens in slaap boven het toetsenbord na lange uren onderzoek, maar hoe dan ook is het vruchtbaar. Het herinnert jullie vast aan julie eigen studiejaren!

Alles goeds, Ibrahima.

mail van Mohamed:

Beste dames en heer,

Hier enkele regels om jullie op de hoogte te stellen van mijn nieuwtjes. Het gaat goed met me en ik voel me goed in mijn nieuwe huis dichtbij mijn faculteit. Daardoor hoef ik niet elke keer het vervoer naar de universiteit te betalen en loop ik geen vertragingen op. Het is niet zo groot hier maar voor een student is het prima. Ondertussen zijn de resultaten bekend, die voor mij begin dit jaar niet zo goed waren aangezien ik niet het benodigde gemiddelde had in drie van mijn vakken, m.n. het engels waar ik erg veel moeite mee heb. Maar er is nog niets verloren omdat ik midden juni de inhaalsessies heb, dat wil zeggen dat ik de vakken overnieuw ga doen waar ik niet het gemiddelde gehaald heb. De latere examens dit voorjaar gingen beter. Ik heb een samenvatting gemaakt voor een aantal volgende vakken en ik denk dat dat me gaat lukken - omdat ik me daartoe verplicht voel gezien jullie onvermoeibare inzet om onophoudelijk ondersteuning voor ons bijeen te brengen (voor mij en Ibrahima).

Verder heb ik de maand februari met mijn been in het gips doorgebracht. Met voetballen heb ik zulke schoppen gekregen dat mijn linker enkel compleet ontwricht was. Dat was zwaar voor me omdat ik met krukken moest lopen wat niet makkelijk was, maar goed, het ging. Nadat het gips er af was heb ik nog een tijdje lichte fysiotherapie gehad. Ik was er verder heel blij mee om Marijke en haar man Ben te ontmoeten, het was twee jaar geleden dat we elkaar zagen en ik zie haar als mijn moeder die me altijd gesteund en geholpen heeft met wat ik ondernam. Ik ben het hulpcomité enorm dankbaar dat ze alles blijven doen om Ibrahima en mij te helpen slagen. Dit voorjaar heb ik mijn grootmoeder verloren; we hielden veel van elkaar. Maar zo is het leven, het hoort bij het lot van ons mensen. Verder ben ik nu bezig met een CV in de hoop dat ik eind juni een zomerbaantje zal kunnen vinden.

Met omhelzing en hartelijke groet, Mohamed