Project update
 Nieuwsbrief zomer 2010
  mails van Ibrahima en Mohamed
  Bezoek aan Mohamed
  Bezoek aan Ibrahima
  Financien
 De saga van mei 2000 - maart 2009
Project bijlagen
Diallo Ibrahima
Mohamed Lamine Camara
het logo van nimba

Nieuwsbrief zomer 2010

Goede donateurs!

Begin dit jaar hebben jullie iets gehoord over Ibrahima en Mohamed, de twee studenten uit Guinée-Conakry die jullie financieel steunen via het Yaguine&Fod;éproject, opgezet door Ingeborg Beugel en Flip Schrameijer naar aanleiding van Ingeborg's KRO-documentaire Dear Europe... over het tragische lot van Yaguine en Fodé die hun poging om Europa te bereiken met de dood moesten bekopen en een brief met die aanhef bij zich hadden. Dit is de tweede nieuwsbrief: berichten van Ibrahima en Mohamed, verhalen van Marijke en Ingeborg die ze in Frankrijk hebben opgezocht.

Hoe gaat het met Ibrahima en Mohamed

Redelijk goed, zo blijkt uit hun mailtjes. Afgezien van enkele in te halen tentamens door Mohamed (o.a. wegens zijn moeite met het Engels) zijn ze aardig op streek. We lezen in de krant dat hun land kortgeleden (heel verassend) de eerste democratische verkiezingen heeft gehad.

Zij geven hun reactie.

Marijke en Ingeborg hebben hen onlangs opgezocht. Ingeborg zocht met een van de grootste sponsors Ibrahim op in Limoges, Marijke en echtgenoot (Ben) bezochten Mohamed in Nice. Zie Bezoek aan Ibrahima en Bezoek aan Mohamed

Hoe staat het met het geld?

Financieel knopen Ibrahima en Mohamed dankzij uw ruimhartige bijdragen de eindjes zo goed mogelijk aan elkaar. Ze hebben een voorschot gekregen voor een 2de hands laptop en studieboeken dat ze d.m.v. een korting op hun toelage in de loop van dit kalenderjaar terugbetalen. Ibrahima heeft wat minder geld voor de huur nodig nu hij samenwoont, al betaalt hij met z’n vriendin meer dan eerder voor zijn studentenkamer. Mohamed krijgt misschien huurtoeslag zodat hij hopelijk iets meer lucht krijgt. Daar staat tegenover dat het levensonderhoud in Nice duurder is dan in Limoges. Beiden zijn zich erg bewust van hun privilege om in Europa te mogen studeren en zijn dankbaar voor uw hulp. Mohamed wilde zelfs dat de kwitantie van kamerhuur fotografisch werd vastgelegd, uit de behoefte verantwoording af te leggen.

kwitantie Mohameds kamerhuur

Financiering van het laatste jaar zie mail

De Stichting Tot Steun Nederland is bereid gebleken het tekort voor 2010 aan te vullen, zijnde € 9.334. Eerder gaf deze stichting al € 6.807, zodat zij in totaal € 16.141 bijdraagt. Dit is een enorme opluchting, aangezien, als bekend, de bijdragen van privésponsors de afgelopen paar jaar sterk was teruggelopen. De huidige sponsors hebben zich vastgelegd voor 2010.

De financiering van het vervolg blijft vooralsnog een zorg. Ervan uitgaande dat het beiden hopelijk lukt om op tijd af te studeren, zoeken we nog steeds financiering voor de eerste zeven maanden van 2011, zijnde € 15.050.

Over de stageperiode die daarop volgt is nog veel onzeker: vinden ze die en hoe snel? Krijgen ze een stagevergoeding en hoe veel? Die begroting moet nog worden gemaakt, maar makkelijk wordt het niet.

Eind januari hebben we met een donateur die veel bestuurservaring en een groot netwerk heeft gebrainstormd over nieuwe financieringsmogelijkheden voor het laatste deel van de studietijd van Ibrahima en Mohamed. Benieuwd? Of wellicht genegen hierbij te helpen? Zie stand van zaken en ideeën

Hartelijke groet van Ingeborg Beugel, Flip Schrameijer, Marijke Clabbers-Klein, Margriet Verweij, Marret Kramer